trái phép

Đằng sau những công trình xây dựng không phép, trái phép…

Việc xây dựng trái phép, cải tạo sai phép và tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sai quy hoạch đã xảy ra trong suốt thời gian dài tại

Huyện Trần Văn Thời: Phát hiện 28 trường hợp khai thác khoáng sản trái phép

Ông Sử Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 14/4), từ phản ánh trên Đất Mũi Online