Trạm cấp nước

Trạm cấp nước tập trung nhỏ lẻ chưa phát huy hiệu quả

Thông tin từ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, hiện toàn tỉnh có đến 221 trạm