Trạm cấp nước tập trung nhỏ lẻ chưa phát huy hiệu quả

Ông Nguyễn Hạnh Phúc – Giám đốc Trung tâm cho biết, dù tỉnh đã tập trung thực hiện các công trình cấp nước nông thôn lồng ghép từ nhiều nguồn dự án, tuy nhiên tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước từ công trình tập trung còn rất thấp so với số lượng công trình (có khoảng 18%); phần còn lại hầu hết sử dụng nước riêng lẻ theo quy mô hộ gia đình (74% giếng khoan hộ gia đình). 

Số lượng công trình cấp nước hoạt động kém hiệu quả và ngưng hoạt động chiếm tỷ lệ khá lớn (30,67%) và số công trình hoạt động trung bình chiếm 44,12%, hiện đang có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.

Được biết, hiện Trung tâm quản lý 17 trạm cấp nước có công suất khai thác dưới 1000m³/ngày đêm, với tổng công suất 12.956 m³/ngày đêm, cung cấp cho 15.590 hộ dân nông thôn sử dụng.

Từ thực tế về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường…tại vùng nông thôn Cà Mau, ông Phúc nhận định: Vấn đề cấp nước sinh hoạt tập trung vùng nông thôn của tỉnh hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và chưa đảm bảo an toàn trong tương lai. 

Cà Mau đề ra mục tiêu đến năm 2030 có 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó có khoảng 70% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn. Theo đó, trong thời gian tới, tỉnh tập trung nhiều nguồn lực và giải pháp thực hiện, trước mắt cần kịp thời hỗ trợ việc cung cấp nước sạch cho các hộ dân sống phân tán (8%, tương đương 18.500 hộ) chưa được tiếp cận nguồn nước từ các công trình cấp nước tập trung.

Được biết, đến thời điểm hiện nay, do ảnh hưởng của hạn hán, toàn tỉnh có trên 20.800 hộ thiếu nước sinh hoạt và số hộ tiếp tục tăng lên khi hạn hán được dự báo còn kéo dài. Những ngày qua, thông qua vận động, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ Cà Mau mở rộng tuyến ống cấp nước, bình trữ nước…giúp người dân vùng hạn giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *