TP. Cà Mau tăng tốc hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí

Mô hình nuôi cá chình, cá bống tượng mang lại thu nhập cao của bà con xã Tân Thành.

Đoàn công tác đã chia thành 5 tổ, thẩm định hồ sơ và khảo sát thực tế tại 7 xã trên địa bàn thành phố. Đoàn khảo sát thực tế các mô hình kinh tế tập thể, liên kết chuỗi sản xuất; hoạt động tại các trung tâm văn hóa xã; cơ sở vật chất, thiết bị tại các trạm y tế, trường học; nhà ở dân cư; vấn đề xử lý rác thải nông thôn; việc duy trì nhân rộng các mô hình hàng rào cây xanh, tuyến dân cư kiểu mẫu… Sau khi đi thực tế, Đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo TP. Cà Mau.

Năm 2011, thành phố bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Đây là chương trình mới nên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ban đầu gặp nhiều khó khăn, lúng túng. Nhận thức của một số cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của Chương trình chưa sâu, chưa tạo sức lan tỏa để thu hút sự tham gia tích cực; một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã NTM chưa phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của thành phố. Nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho nông thôn còn thấp. Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ của các ngành, các cấp còn hạn chế về trình độ chuyên môn, kiến thức cũng như kinh nghiệm về xây dựng NTM; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được phân công thiếu chặt chẽ.

Kết cấu hạ tầng nông thôn như đường giao thông tỷ lệ cứng hóa còn thấp, chưa đạt chuẩn về các thông số kỹ thuật; trường học, cơ sở vật chất văn hóa chưa đạt theo chuẩn Quốc gia; tiêu chí môi trường tỷ lệ đạt thấp và không bền vững; thu nhập bình quân đầu người 12,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 5,29%; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế chỉ đạt 35%; mỗi xã bình quân chỉ đạt từ 6 – 7 tiêu chí…

Nông dân xã Lý Văn Lâm thu hoạch lúa.

Sau 10 năm bắt tay vào xây dựng NTM, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân.Đến nay, 7/7 xã trên địa bàn thành phố đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Trong 10 năm qua, thành phố đã vận động được trên 32 tỷ đồng, xây dựng 1.354 căn Nhà tình nghĩa; vận động quỹ Vì người nghèo được 41,8 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa được 3.007 căn Nhà đại đoàn kết. Công tác giảm nghèo được thực hiện bằng nhiều chương trình thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố hiện nay giảm chỉ còn 0,67%. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được người dân ủng hộ và tích cực hưởng ứng thực hiện; từ đó đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, diện mạo thành phố thay đổi và phát triển. Đến nay, thành phố đã công nhận 42.130 gia đình đạt chuẩn văn hóa (tỷ lệ 88,81%); có 34.018 gia đình giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền; 125/125 ấp, khóm, 17/17 xã, phường đạt chuẩn văn hóa; 423/435 cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 34 tuyến phố văn minh; 38 khu dân cư tự quản, có 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (Phường 1, 2, 5, 7)…

Sau chuyến kiểm tra, thẩm định thực tế, các thành viên trong Đoàn đánh giá cao những nỗ lực đáng ghi nhận ở các địa phương và thống nhất TP. Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2020. Tuy nhiên, Đoàn lưu ý các vấn đề: Theo thời gian và vốn đầu tư hạn chế, điều kiện thời tiết, ảnh hưởng biến đổi khí hậu dẫn đến cơ sở hạ tầng nông thôn, lộ giao thông nông thôn ở một số địa phương xuống cấp, hư hỏng; một số trường đạt chuẩn Quốc gia nay cũng có dấu hiệu xuống cấp; các mô hình kinh tế tập thể (hợp tác xã, tổ hợp tác) một số nơi hoạt động không hiệu quả; cảnh quan môi trường, nhất là vào thời điểm này do ảnh hưởng thời tiết, triều cường kéo theo nhiều rác thải, cây dại, cỏ hoang mọc nhiều làm mất vẻ mỹ quan; một số trung tâm văn hóa chưa phát huy hết hiệu quả, chưa lan tỏa sâu rộng các phong trào văn hóa văn nghệ cộng đồng… Giải quyết các vấn đề này, các địa phương cần bắt tay làm ngay, hoặc có đề xuất các sở, ngành liên quan hỗ trợ để nâng chất đạt và nâng chuẩn các tiêu chí, trước khi Đoàn thẩm định Trung ương xuống kiểm tra, thẩm định.

Ông Lê Việt Triều, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Cà Mau: “Qua xem xét, tổng hợp ý kiến đánh giá của các Tổ thẩm tra thực tế tại địa bàn các xã, hầu hết các xã đều có những tồn tại, hạn chế; nhất là một số xã được công nhận thời điểm từ năm 2015, đến thời điểm này một số chỉ tiêu, tiêu chí đã xuống cấp nhất định. Đề nghị TP. Cà Mau tập trung chỉ đạo, khắc phục và các sở, ngành hỗ trợ, để làm cơ sở Trung ương kiểm tra trong thời gian tới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *