nâng chất

“Tự thân” giữ vững, nâng chất nông thôn mới

Định Bình là xã vùng ven, cách trung tâm TP. Cà Mau khoảng 9km. Với những nỗ lực và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối tháng

Kiện toàn, nâng chất hoạt động của ngành Tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Minh Hải thành lập ngày 23/9/1982 và sau khi tái lập tỉnh Cà Mau vào ngày 1/1/1997, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau được thành lập. Qua

TP. Cà Mau tăng tốc hoàn thiện, nâng chất các tiêu chí

Trong tuần qua, Hội đồng thẩm định Các chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã tiến hành thẩm định thực tế kết quả

Hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh được nâng chất và đi vào chiều sâu

Dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh