trạng thái bình thường mới

Nới lỏng giãn cách xã hội, thiết lập trạng thái bình thường mới

Để chủ động ngăn chặn và kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, đồng thời tập trung triển khai các giải pháp phát triển kinh tế