Triển lãm bản đồ

Đưa Hoàng Sa, Trường Sa gần hơn với tuổi trẻ

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” là hoạt động thông tin