Trịnh Đình Dũng

Đẩy nhanh thực hiện Luật Quy hoạch

Sáng nay 15/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, trọng tâm