Đẩy nhanh thực hiện Luật Quy hoạch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Luật Quy hoạch được thông qua tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục thông qua Luật sửa đổi 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

Với tầm quan trọng và ý nghĩa của Luật Quy hoạch, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 để giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Trong đó, tập trung vào thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp, như: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn; xây dựng các dự án luật sửa đổi, bổ sung bảo đảm đồng bộ với Luật Quy hoạch; xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật…

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết, đây là luật mới, lần đầu tiên được áp dụng, thống nhất quản lý từ quy hoạch tổng thể quốc gia cho đến quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, tỉnh. Phạm vi luật rất là rộng, nhiều nội dung mới, nhiều quy hoạch mới, lần đầu tiên đồng thời áp dụng trong giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Phó Thủ tướng, đã qua các Bộ, ngành và các địa phương đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao, qua đó đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, việc triển khai Luật Quy hoạch còn chậm. Một số khái niệm trong luật còn có cách hiểu và vận dụng khác nhau, dẫn đến việc lúng túng trong áp dụng.

Trước yêu cầu của phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian trước mắt, cũng như hoạch định các chương trình, định hướng cho giai đoạn 2021 – 2030, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Hội nghị dành nhiều thời gian để lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương thảo luận về các kết quả đạt được trong thực thi các quy định của Luật Quy hoạch, nhất là việc triển khai lập các quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh; các vấn đề cần tháo gỡ, thống nhất cách hiểu, cách làm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *