Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác bảo vệ môi trường

Ảnh minh họa.

Đề án đặt mục tiêu, 75% khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp xây dựng hạ tầng về BVMT đạt yêu cầu (hệ thống thu gom, xử lý nước thải công nghiệp tập trung, hệ thống thu gom và thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt, hệ thống quan trắc nước thải tự động).

100% các huyện đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt đô thị. Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung của tỉnh Cà Mau. 100% chất thải y tế, chất thải xây dựng được thu gom, xử lý đúng quy định.

TP. Cà Mau có các cụm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung theo cụm tuyến dân cư; hoàn thiện hệ thống phân loại, thu gom, xử lý chất thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong các nhóm giải pháp tăng cường đầu tư hạ tầng BVMT, Đề án nhấn mạnh đến việc yêu cầu các cơ sở sản xuất có khả năng phát tán mùi hôi, khí thải, tro bụi trong quá trình hoạt động, chủ cơ sở phải áp dụng sản xuất sạch hơn, cải tiến công nghệ sản xuất để ít phát thải ô nhiễm, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý mùi hôi, khí thải, tro bụi đạt yêu cầu BVMT đồng bộ với yêu cầu xử lý nước thải, trường hợp không xử lý được phải thay đổi nhiên liệu đốt, sử dụng nguồn năng lượng sạch…

Triển khai thực hiện việc di dời, tập trung các cơ sở chế biến đầu vỏ tôm, chế biến bột cá và các loại hình hoạt động khác có phát sinh mùi vào Cụm công nghiệp có mùi đã được quy hoạch để kiểm soát ô nhiễm do khí thải, mùi hôi.

Trong tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án đầu tư trang thiết bị và hệ thống tiếp nhận tín hiệu camera giám sát và điện kế điện tử để quản lý việc vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm soát chặt hoạt động xả thải của các cơ sở có quy mô xả thải lớn thông qua hệ thống truyền nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục của Sở.

Tăng cường quản lý các cơ sở phát tán mùi hôi, khí thải, tro bụi trong quá trình hoạt động, yêu cầu chủ cơ sở cải tiến công nghệ sản xuất để ít phát thải chất gây ô nhiễm và chuyển đổi sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm về BVMT; kết hợp với các biện pháp xử lý hành chính, hình sự theo tính chất, mức độ vi phạm để đảm bảo hiệu quả thực thi pháp luật….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *