Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh tiếp nhận giải quyết một số thủ tục thuộc cấp huyện

Mới đây, Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh cho phép thí điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả một số TTHC