Trung tâm Văn hóa thông tin

Niềm tin đất mũi!

“Niềm tin đất mũi!” là chủ đề Chương trình nghệ thuật được Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh xây dựng, với phong phú thể loại, dàn dựng công phu, chào