Trung ương Cục miền Nam

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Đến với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (thuộc địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), du khách sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về địa