Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Gần 600 ngàn con giống được về với tự nhiên

Ngày 21/9, tại xã Đất Mũi ( huyện Ngọc Hiển), Tổng cục Thủy sản, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển