Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh

150 cán bộ quản lý, giáo viên được bồi dưỡng

Ngày 8/11, Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng cán