Trương Đăng Khoa

Phải ngăn chặn triệt để chi phí không chính thức

“Cải cách hành chính là một trong 2 khâu đột phá chiến lược của tỉnh, để tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với doanh nghiệp (DN) là vướng vào