Trường Quân sự

Trường Quân sự tỉnh Cà Mau: Đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo

Là đơn vị có bề dày truyền thống và đạt nhiều thành tích trong phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, trong những năm