Trường tư

Trường tư lao đao vì COVID-19

Hiện tại, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn