từ chối

Người thương binh từ chối nhận tiền hỗ trợ, nhường phần cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn

Ông Lê Thái Minh Tâm, Chủ tịch UBND Phường 1 - TP. Cà Mau cho biết, trên địa bàn phường có 1 trường hợp người dân tự nguyện từ chối nhận