Tự hào

Tự hào những thương hiệu made in “nông dân”Bài cuối: Ông “Tư liều” làm “du lịch cộng đồng”

Những năm đầu tiên khi triển khai thí điểm mô hình du lịch cộng đồng trong dân ở ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tôi đã đặt chân

Tự hào những thương hiệu made in “nông dân” Bài 2: Chị nông dân xứ Đầm làm sản phẩm OCOP

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 303.000ha đất nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi tôm chiếm 280.000ha. Đây là môi trường thuận lợi, tạo ra nguồn nguyên