tử nạn do tai nạn giao thông

Tưởng niệm để nâng cao ý thức cộng đồng

Cùng với cả nước, Cà Mau đang triển khai ngày “Thế giới tưởng niệm những nạn nhân tử nạn do tai nạn giao thông (TNGT)”. Ban An toàn giao thông (ATGT)