Tư pháp

Xác minh vụ nợ trên 1,3 tỷ đồng mua lúa của người dân

Ngày 8/6, Văn phòng UBND huyện Trần Văn Thời có công văn hỏa tốc gửi các ngành chức năng huyện: Công an, Thanh tra, Tư pháp, UBND xã Khánh Bình Tây