tư tưởng

Thực hiện tốt lời Bác: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt – học tốt”

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trường THPT Quách Văn Phẩm (huyện Đầm Dơi) đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa,