Tuổi cao chí càng cao

Tuổi cao vẫn hăng say cống hiến

Còn sức khỏe còn lao động, còn trí tuệ còn cống hiến - người cao tuổi (NCT) Cà Mau luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia