Tuổi trẻ thành phố

Tuổi trẻ thành phố vào chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Lễ ra quân thực hiện Chiến dịch được Thành đoàn Cà Mau tổ chức ngày 10/7, tại xã Lý Văn Lâm.