Tuyển dụng đặc cách

Tuyển dụng đặc cách – tin vui cho giáo viên có thâm niên

Thực hiện theo chủ trương thống nhất của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn