tuyến trọng điểm

Tăng cường tuần tra trên các tuyến trọng điểm

Địa bàn rộng, lại có nhiều nhánh rẽ thông nhau trong khu vực nội ô với các tuyến quốc lộ, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), kiềm