ứng phó

Chủ động đắp bờ, ứng phó với triều cường

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngọc Hiển, do ảnh hưởng triều cường, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị ngập, đặc biệt