vận động phát triển

Giữ vững an ninh trật tự vùng quê

Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Dơi chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động phát triển phong