văn hóa

Xứng danh phường trung tâm thành phố

Hiện nay, Phường 5 có nhiều tuyến phố kinh doanh hiệu quả. Ảnh: Tuyến phố Trần Hưng Đạo. Một góc Phường 5 nhìn từ trên cao. Chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng    Đảng bộ Phường 5

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 11: Phát triển du lịch Mũi Cà Mau gắn với văn hóa, thiên nhiên

Điểm nổi bật trong phát triển du lịch của tỉnh là xây dựng và phát triển Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau gắn với văn hóa và cảnh quan