Văn minh đô thị

Đã có 51/65 nội dung đạt chuẩn văn minh đô thị

Qua gần ba năm phấn đấu, quá trình xây dựng thị trấn theo hướng đạt chuẩn văn minh đô thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn ven

Phường 2, TP. Cà Mau: Quyết tâm giữ vững và nâng chất phường Văn minh đô thị

Vào ngày 9 và 10/6 tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ Phường 2 lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ diễn ra trong sự phấn khởi, tin tưởng của cán