Đã có 51/65 nội dung đạt chuẩn văn minh đô thị

Ông Diệp Văn Xê (bìa phải) là điển hình trong đóng góp xây dựng lộ bê-tông.

Trong thời gian qua, thị trấn đã tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ dân kinh doanh ký cam kết thực hiện các nội dung về chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường, đồng thời giải tỏa tình trạng mua bán trước cổng các cơ quan, trường học… Vì vậy mà hiện nay không còn tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; các mái che, biển hiệu, bảng quảng cáo được lắp đặt đúng quy định.

Các ấp, khóm đẩy mạnh vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí gia đình: Vệ sinh môi trường, thường xuyên phát quang cỏ, rác dọc theo các tuyến lộ cho thông thoáng, sạch đẹp; trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng; chỉnh trang khuôn viên nhà ở; xây dựng hố xí hợp vệ sinh, làm hố rác gia đình…

Nhiều hộ dân phát triển kinh tế từ nghề chế biến cá khô.

Thị trấn đã tập trung nâng cấp, mở rộng các tuyến lộ, hiện đang triển khai thực hiện tuyến lộ ở Khóm 2 dài trên 700m, ngang 3m, tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ đồng, trong đó Nhà nước đầu tư 80%, số còn lại huy động vốn của dân trên tuyến đóng góp. Bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào sản xuất nhằm nâng cao đời sống của người dân. Từ thế mạnh của địa phương là có cửa biển Cái Đôi Vàm, nhiều hộ dân đã phát triển kinh tế từ nghề chế biến cá khô, lợi nhuận trên 100 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi. Hiện trên địa bàn còn 104 hộ nghèo, chiếm 2,63%, thị trấn phấn đấu đến cuối năm nay tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 2% theo chuẩn văn minh đô thị.

Ông Tô Trường Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn: “Qua công tác tuyên truyền, vận động cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đến nay người dân chấp hành và thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Hiện thị trấn có 51/65 nội dung đạt chuẩn văn minh đô thị, tăng 7 nội dung so với năm 2017. Trong đó, hộ gia đình đã thực hiện được 23/23 nội dung, Nhà nước đã thực hiện đạt 28/32 nội dung”.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn thị trấn Cái Đôi Vàm được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Ông Tô Trường Sơn cho biết thêm, nhằm thực hiện mục tiêu đạt chuẩn Văn minh đô thị vào cuối năm 2020, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự điều hành của chính quyền và sự phối hợp cộng đồng trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động thực hiện các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với việc triển khai và đẩy mạnh chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, thị trấn văn minh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *