đạt chuẩn

Xã Nguyễn Phích và lộ trình đạt chuẩn vào năm 2020

Hơn 7 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới (NTM), đời sống của người dân được cải thiện hơn trước, bộ mặt nông thôn từng bước được khởi sắc, nhưng

Đã có 51/65 nội dung đạt chuẩn văn minh đô thị

Qua gần ba năm phấn đấu, quá trình xây dựng thị trấn theo hướng đạt chuẩn văn minh đô thị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn ven

100% phiếu thống nhất đề nghị xét công nhận xã Khánh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 18/1, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn huyện U Minh tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét