Đã có 44 tiểu thương làm hồ sơ xin vào nhà lồng chợ mới

Thông tin từ buổi họp các tiểu thương vào chiều 27/7, đa số bà con không đồng tình và bỏ ra về giữa buổi họp.

Anh Nguyễn Văn Nghi, Trưởng phòng Tài chính huyện, có buổi làm việc với Ban Quản lý chợ, theo đó, vẫn giữ nguyên nội dung theo chỉ đạo của UBND huyện và căn cứ theo chuẩn quốc gia 9211:2012 về chợ – thiết kế chợ và căn cứ Nghị định 114 ngày 23/12/2009 của Chính phủ, mỗi tiểu thương sẽ nhận 6,6m²/sạp.

Có 44 hộ đồng ý làm hồ sơ nhận sạp, với tổng số 50 sạp trong nhà lồng chợ mới (vì có 6 hộ được nhận 2 sạp).

Ban Quản lý chợ cho biết những hộ không đồng tình nhận sạp là những tiểu thương trong nhà lồng chợ cũ, họ đòi phải cấp lại 9m²/sạp thì họ mới nhận. Cũng theo Ban Quản lý chợ, sẽ lập danh sách những hộ không nhận diện tích 6,6m² /sạp, trình với UBND huyện xét duyệt trong thời gian tới. Những hộ đã nhận mặt bằng thì sẽ tiến hành vẽ sơ đồ, tiến hành bốc thăm, xây dựng ki-ốt.

Hộ nào không đồng thuận trong đợt này thì sẽ không được khiếu nại về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *