văn nghệ quần chúng

Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Cà Mau lần VII năm 2019

Tối 22/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Hội diễn văn nghệ quần chúng lần VII/2019. Hoạt động này nhằm chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày

Các huyện và TP. Cà Mau thi diễn văn nghệ quần chúng

Tối 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND huyện Đầm Dơi tổ chức khai mạc “Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh Cà Mau lần