vốn vay nước ngoài

Giải ngân vốn vay nước ngoài chỉ đạt hơn 30%

Sáng nay 29/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA