vươn lên

Nỗ lực hỗ trợ hộ nghèo vươn lên

2018 là năm các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Dơi nỗ lực quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vươn lên. Hòa chung niềm vui đó, năm

PCI tỉnh Cà Mau : Cần những giải pháp đột phá

Theo công bố, kết quả PCI của tỉnh Cà Mau năm 2018 xếp hạng 49/63 tỉnh, thành trong cả nước, thuộc nhóm trung bình cả nước, cải thiện tăng 2 hạng