vượt khó

Năm 2019 – tiếp tục vượt khó, tạo kỳ tích mới!

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng

Sức đề kháng mạnh mẽ của ngành Thủy sản

Mặc dù chịu tác động nặng nề từ tình hình thiên tai, dịch bệnh, song nền kinh tế của Cà Mau vẫn vững vàng vượt qua khó khăn, từng bước phục

Chung sức vượt khó sau đại hạn và đại dịch

Trong 6 tháng đầu năm, ảnh hưởng đại dịch COVID-19 và đại hạn đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế - xã hội (KT-XH)tỉnh nhà. Với tinh thần chung