Năm 2019 – tiếp tục vượt khó, tạo kỳ tích mới!

Những điểm sáng tiên phong

Công tác cải cách hành chính luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đặc biệt là việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư và doanh nghiệp (DN) theo phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Chỉ đạo, điều hành bộ máy hành chính thống nhất, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo tinh thần phục vụ người dân và DN, lấy sự hài lòng của người dân và DN làm thước đo. Năm 2018, công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được các đơn vị tiếp tục thực hiện. Trong đó, có 608 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và 1.699 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hủy bỏ. Qua đó, một số đơn vị đã thực hiện tốt việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Trong năm, tỉnh cũng đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính để kiểm tra kết quả thực hiện tại 6 sở: Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Y tế; Công thương; Lao động – Thương binh và Xã hội và UBND 3 huyện: Cái Nước, Thới Bình, Trần Văn Thời.

Cà Mau là tỉnh tiên phong trong cả nước thực hiện việc sắp xếp trường, lớp và giáo viên. Chủ trương rà soát, sắp xếp trường, lớp, giáo viên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh bước đầu thực hiện đã đạt được kết quả tốt, theo hướng giảm các điểm trường lẻ phù hợp với điều kiện thực tế của từng điểm trường, từng nơi, địa phương tiến tới mô hình cụm trường, liên trường, đảm bảo hiệu quả, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục. Theo đó, năm học 2017 – 2018 đã thực hiện xóa được 200 điểm trường lẻ, số điểm trường lẻ hiện nay còn 448 điểm, trong đó mầm non 250 điểm, tiểu học 193 điểm, THCS 5 điểm. Công tác sắp xếp, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục được rà soát thực hiện.

Một lĩnh vực khác được tỉnh chỉ đạo tiên phong, đó là thực hiện chủ trương lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá, qua đó đã kiểm tra, theo dõi và nhắc nhở kịp thời các tàu cá có dấu hiệu vi phạm. Công tác xử lý các hành vi khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) được tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt. Đến nay đã có 3 đơn vị cung cấp thiết bị đạt yêu cầu, đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được 200 tàu và đang quyết liệt thực hiện.

Đối với đề án quản lý xe công tập trung cấp tỉnh, từ chỗ thiếu xe, khi sắp xếp tập trung thì lại thừa ra trên 50 xe. Hoạt động điều hành xe công chuyên nghiệp, hiệu quả. Theo tính toán, từ đề án này, mỗi năm tiết kiệm cho ngân sách trên 17 tỷ đồng so với trước đây.

Đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược của tỉnh trong năm 2019. Ảnh: Cầu Chà Là kết nối huyện Cái Nước và Đầm Dơi trên trục lộ Đông Tây.

Nền tảng tạo nên sinh khí cho nhiệm kỳ mới

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh tích cực chỉ đạo đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Cà Mau theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Từ đó, hiệu quả sản xuất nông nghiệp được nâng cao, đời sống của người dân được cải thiện nhanh hơn, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái. Theo đó, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh năm 2018 đạt 40.480 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ (tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm qua của nhiệm kỳ đạt 6,36%/năm).

Lĩnh vực thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh 2.020ha, năng suất bình quân từ 40 – 50 tấn/ha diện tích mặt nước nuôi/vụ, tỷ lệ thành công trên 85% đã góp phần quan trọng vào tổng sản lượng tôm nuôi đạt 176.500 tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD, thu ngân sách đạt 4,714 tỷ đồng, vượt 12,2% dự toán.

Gắn việc chỉ đạo triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra. Nhìn lại những mặt tồn tại và hạn chế trong năm qua, UBND tỉnh chỉ rõ tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo của một số cán bộ lãnh đạo chưa cao, chưa nắm chắc tình hình của ngành, lĩnh vực mình phụ trách nên hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành còn thấp. Chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, thiếu toàn diện, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm chưa cao, năng lực còn yếu nên chưa phát hiện, chủ động tham mưu đề xuất giải quyết vấn đề. Tổ chức bộ máy ở một số đơn vị còn chồng chéo, phân công nhiệm vụ không rõ ràng; việc bố trí, sử dụng cán bộ có lúc, có nơi thiếu hợp lý. Công tác đánh giá công chức, viên chức ở một số đơn vị còn thiếu thực chất.

Nhắc lại tinh thần tiến công của Chính phủ trong năm 2019: “Kỷ cương – liêm chính – hành động  – sáng tạo – hiệu quả – bứt phá”, tại Hội nghị triển khai công tác phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 trong tuần qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu những người đứng đầu các ngành, đơn vị, các địa phương phải tập trung cao nhất trong chỉ đạo và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, nhằm tạo nên những kỳ tích, điểm sáng mới, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu cả nhiệm  kỳ 2016 – 2020 cũng như tạo sinh khí thi đua cho nhiệm kỳ mới.

Năm 2019, Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình và nâng cao chất lượng tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu nông nghiệp. Thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược: Tập trung cải cách hành chính; đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) từ 7% trở lên; kim ngạch xuất khẩu đạt từ 1,2 tỷ USD trở lên; thu ngân sách vượt dự toán (dự toán giao 4.569 tỷ đồng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *