Năm Căn nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Năm Căn không ngừng được củng cố, kiện toàn. Cụ thể, huyện đã xây dựng đề án vị trí việc làm, sắp xếp bộ máy tổ chức một số cơ quan nhà nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý công việc, cập nhật thông tin nhanh chóng và hiệu quả, mang lại sự hài lòng đối với người dân.

Ông Lê Tấn Khải (thị trấn Năm Căn) cho biết: “Qua làm việc tôi thấy rất nghiêm túc, nhận hồ sơ rồi trả kết quả rất đúng thời gian quy định, ký giấy thì nhanh, gọn, đúng giờ, tôi rất hài lòng”. Chị Nguyễn Kim Chi (thị trấn Năm Căn) chia sẻ: “Làm việc rất là nhanh, gọn. Những vấn đề gì không hiểu thì cán bộ phụ trách giải thích rất cặn kẽ, nhiệt tình để tôi làm thủ tục sớm hơn”.

Bộ phận một cửa của UBND huyện Năm Căn.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, khả quan, nhưng so với yêu cầu công tác hiện đại hóa nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử ở huyện Năm Căn vẫn còn những hạn chế nhất định. Trong đó, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 còn rất thấp là một thực tế đã và đang được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm.

Ông Lê Văn Sil, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn: “Từ khi triển khai phần mềm điện tử đến nay đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến TTHC. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ nộp trực tuyến còn rất thấp. Nguyên nhân là do điều kiện ở địa bàn thị trấn thuận lợi nên người dân mang hồ sơ đến cơ quan hành chính để trực tiếp giải quyết. Phần lớn người dân trên địa bàn thị trấn cũng chưa có thói quen sử dụng máy vi tính để truy cập vào phần mềm một cửa điện tử. Thời gian tới, thị trấn sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền đến người dân về việc thuận lợi trong việc nộp hồ sơ trực tuyến cũng như sử dụng phần mềm một cửa điện tử”.

Với mục đích hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của huyện, đẩy mạnh cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2018, huyện Năm Căn tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, triển khai thực hiện trên 7 nội dung lớn được phân công cho các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và quy định thời gian thực hiện, hoàn thành một cách cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *