xã Tân Hải

Nâng cao số lượng người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nói về lợi ích của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, Giám đốc BHXH huyện Phú Tân, ông Huỳnh Thanh Hải cho biết: “BHXH tự nguyện là loại hình bảo

Tân Hải nỗ lực chinh phục tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Vượt qua nhiều khó khăn để về đích trong hành trình đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015; sau 5 năm vừa giữ chuẩn, vừa nâng chất