xăng dầu

Hướng mở nào cho thủ tục liên thông đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu

Đầu tư, kinh doanh xăng dầu để có thể hoạt động thì doanh nghiệp, nhà đầu tư phải qua nhiều quy trình. Để gỡ rối vấn đề này, thủ tục liên