Hướng mở nào cho thủ tục liên thông đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu

Nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thí điểm theo Quyết định số 1043 ngày 25/6/2019. Sau khi tiếp giao nhiệm vụ, Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh đã tiến hành cập nhật, đăng tải quy trình nội bộ, quy trình liên thông đối với nhóm thủ tục liên thông về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo đúng quy trình được ban hành, tại Quyết định số 1043, ngày 25/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh (loại TTHC liên thông nội bộ theo đặc thù, không thuộc danh mục thống kê, đồng bộ về cổng chung).

Tuy nhiên, sau thời gian công bố và triển khai, vấn đề liên thông này đã bộc lộ nhiều chồng chéo. Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau – ông Dương Vũ Nam cho biết: “Thời gian qua, đã có nhiều nhà đầu tư đến liên hệ, tiếp cận, tìm hiểu về nhóm TTHC liên thông, công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương đã cung cấp nhiều bộ tài liệu danh mục quy trình thực hiện thí điểm đối với nhóm TTHC liên thông về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, được ban hành kèm theo Quyết định số 1043, cho các nhà đầu tư có ý định đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu và hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện. Tuy nhiên, công tác phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư đối với các TTHC giai đoạn không liên thông cần tăng cường hơn nữa, vì đã qua nhiều địa điểm đề xuất thực hiện dự án của các nhà đầu tư không đáp ứng điều kiện để được quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh”. 

Thời gian qua, thủ tục liên thông về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu đã bộc lộ nhiều bất cập.

Thêm vào đó, hiện cách thức công khai, tiếp nhận hồ sơ TTHC của các đơn vị chưa thống nhất: Thủ tục nghiệm thu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), các thủ tục đấu nối nút giao cửa hàng xăng dầu vào quốc lộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ, các thủ tục đấu nối nút giao cửa hàng xăng dầu vào đường tỉnh, đường huyện của Sở Giao thông vận tải không có hệ thống chung với Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đối với việc thu phí, lệ phí hiện nay đối với cấp huyện và sở, ngành tỉnh thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, các đơn vị sử dụng thu phí qua hệ thống ngân hàng khác nhau. Cần có đơn vị tư vấn, tham vấn, tăng cường hơn nữa việc hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện các TTHC giai đoạn không liên thông để địa điểm đề xuất thực hiện dự án đáp ứng điều kiện theo quy định.

Từ thực tế đặt ra, Sở Công thương đã có nhiều đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, với hướng có lợi cho nhà đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút đầu tư. Sau khi xem xét các đề xuất, hướng giải pháp, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã thống nhất theo hướng khi có nhà đầu tư liên hệ thực hiện dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu thì Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp (iPEC) làm đầu mối chủ trì tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình thực hiện, bao gồm giai đoạn không liên thông (thủ tục về đầu tư, đất đai) theo trình tự quy định. Sau khi hoàn chỉnh thủ tục giai đoạn không liên thông, Trung tâm Giải quyết TTHC phối hợp với iPEC tiếp tục hỗ trợ công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công thương để Sở Công thương làm đầu mối thực hiện nhóm thủ tục giai đoạn liên thông theo Quyết định số 1043 đến khi hoàn thành dự án. Đồng thời giao Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh thực hiện chuyển phát hỏa tốc để rút ngắn thời gian, nhất là các thủ tục chưa tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Đối với xây dựng, vận hành quy trình xử lý hồ sơ trên hệ thống, Sở Công thương sẽ liên hệ Trung tâm để được hướng dẫn, hỗ trợ trong vận hành. Trung tâm Giải quyết TTHC cũng làm đầu mối thu phí và chuyển cho các đơn vị có phát sinh thu phí theo quy định hiện hành. Đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến xoay quanh vấn đề gỡ rối trong việc đầu tư, xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh liên quan đến xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Trước đó, vào năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo Sở Công thương tiếp tục liên hệ Bộ Công thương xem xét, sớm có văn bản trả lời, hướng dẫn địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *