xếp sổ

Liên quan đến vụ khiếu nại của gia đình bà Lê Thị Khiêm: Tiếp tục xử lý nội dung khiếu nại sau hơn 2 năm “xếp sổ”

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau có gởi thư mời một hộ dân trên địa bàn thành phố, để làm việc về một số nội dung khiếu