Xóm Mũi

Du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau Kỳ 15: Xóm Mũi – mảnh đất thiêng của Tổ quốc!

“Đất nước ta liền một dải/ Từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau”. Nếu như Lũng Cú, Hà Giang là cực Bắc, A Pa Chải, Điện Biên là cực Tây,