Xuân về

Xuân về, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

Mô hình ương tôm trên bể (nuôi tôm 2 giai đoạn) của Hợp tác xã An Thành (xã Hòa Thành, TP. Cà Mau) đang phát huy hiệu quả. Hiện toàn tỉnh có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ