xuất khẩu thủy sản

Kinh tế mũi nhọn của tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19

Theo đánh giá của UBND tỉnh, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu, đã tác