xuống lá ở ven biển

Hàng trăm cây đước trên 20 năm tuổi bị ngã đổ, xuống lá ở ven biển

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nhưng Miên (huyện Ngọc Hiển) vừa có báo cáo về việc cây rừng bị ngã đổ, xuống lá ở tuyến ven biển.