y tế tuyến xã

Khó khăn của y tế tuyến xã

Ngày 25/2, Đoàn giám sát Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh do bà Ngô Ngọc Khuê - Trưởng Ban làm Trưởng đoàn có chuyến giám sát, nắm tình