Tập trung cao hơn cho xây dựng đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Thông tin được nêu tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (ĐSVH)” giai đoạn 2000 – 2020, chiều ngày 23/12. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hiếu Hùng (phải) và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất trong thực hiện phong trào “Toàn dân toàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 – 2020.

Trong 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, sự phối hợp giữa cấp ủy và chính quyền các địa phương với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào đạt hiệu quả nhất định. Kết hợp thực hiện phong trào gắn với các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới, mang lại kết quả đáng kể.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn tỉnh có số người luyện tập thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 32,5%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt trên 27,5%…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân khẳng định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh thực hiện một cách thiết thực, có hiệu quả, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương.

Tuy nhiên, trong công tác triển khai và thực hiện ở cơ sở còn bộc lộ những hạn chế nhất định như: Công tác phối hợp, tổ chức thực hiện phong trào ở một số sở, ban, ngành chưa chặt chẽ; sự chỉ đạo, hướng dẫn trong hệ thống từng ngành có lúc, có nơi thiếu đồng bộ; ban vận động tại các ấp, khóm trong công tác tuyên truyền, vận động chưa có phương pháp mới, còn nặng về hình thức; một số sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia việc thực hiện các phong trào tại khu dân cư còn hạn chế. Các thiết chế văn hóa hiện nay ở cơ sở tuy có, nhưng chưa phát huy hết các chức năng; chưa bố trí kinh phí và con người hoạt động hợp lý, từ đó chưa phát huy hiệu quả hoạt động tại các thiết chế văn hóa và làm hạn chế các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân, đặc biệt là vùng nông thôn. Công tác quản lý, cải thiện và xử lý vệ sinh môi trường ở các khu dân cư tập trung, các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử – văn hóa, các điểm du lịch chậm được khắc phục.

“Vì vậy, công tác xây dựng ĐSVH trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay đòi hỏi phải tập trung cao về nguồn lực, con người, giải pháp thực hiện”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, có 2 tập thể và 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 9 tập thể và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng ĐSVH” giai đoạn 2000 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *